Đại số lớp 6

Linh Su Bông

1.Tính giá trị biểu thức : \(\dfrac{5.2010-1996}{14+4.2010}\).\(\dfrac{15+\dfrac{15}{7}-\dfrac{15}{11}+\dfrac{15}{2009}-\dfrac{15}{13}}{\dfrac{4}{2009}-\dfrac{4}{13}+\dfrac{4}{7}-\dfrac{4}{11}+4}\)

2. Tìm tất cả SNT p sao cho p + 2 và p + 28 là SNT

3. Cho A = 1 - 3 + 32 - 33 + ... - 32009 + 32010 . Chứng minh 4A - 1 là một luỹ thừa của 3.

Phép tính lằng nhằng ***** nhỉ ?????

Help Me vs ! Bn nào nhanh nhất , đúng nhất mik tặng tik !*(Lời giải chi tiết )* nội trong đêm nay nhé !

Nguyễn Thị Thảo
7 tháng 3 2017 lúc 21:18

3.

\(A=1-3+3^2-3^3+...-3^{2009}-3^{2010}\)

\(\Rightarrow3A=3-3^2+3^3-3^4+...-3^{2010}+3^{2011}\)

\(\Rightarrow4A=3-3^2+3^3-3^4+...-3^{2010}+3^{2011}+\left(1-3+3^2-3^3+...-3^{2009}+3^{2010}\right)\)\(\Rightarrow4A=3^{2011}-1\)

\(\Rightarrow4A=3^{2011}\)

\(\Rightarrow\)ĐPCM

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN