Hình học lớp 8

belphegor

cho góc xOy nhọn

lấy A,B thuộc Ox sao cho OA=5cm,OB=16cm

lấy C,D thuộc Oy sao cho OC=8cm,OD=10cm

a,c/m tam giác OCB đồng dạng với tam giác OAD

b, gọi I là giao điểm của AD và BC .c/m góc BAI = góc DCI

belphegor
belphegor 5 tháng 3 2017 lúc 20:00

nhanh nhanh trả lời ha mai mk phải nộp rùi

Bình luận (0)
Không Tên
Không Tên 5 tháng 3 2017 lúc 21:13

a) xét tam giác OCB và tam giác OAD có:

\(\widehat{O}\): chung; \(\frac{OA}{OD}=\frac{OC}{OB}=\frac{1}{2}\)

do đó tam giác OCB đồng dạng với tam giác OAD.

b) xét tam giác IAB và tam giác ICD có:

\(\widehat{BIA}=\widehat{CID}\) (đối đỉnh) và \(\widehat{ADO}=\widehat{CBO}\)( \(\Delta\)OCB đồng dạng \(\Delta\)OAD)

do đó tam giác IAB đồng dạng với tam giác ICD

\(\Rightarrow\widehat{BAI}=\widehat{DCI}\)(đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN