Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Trần Hải Đăng

1. Sâu bệnh hại và tác dụng của chúng b) -Sâu bệnh hại cây trồng là gì ? Nêu một số ví dụ về ảnh hưởng của sâu bệnh hại đến năng suất và chất lượng nông sản - Hoàn thành phiếu học tập sau

Tên sâu bệnh Dấu hiệu nhận biết

Tác hại đối với cây trồng

Tú Linh
Tú Linh 6 tháng 3 2017 lúc 23:42
Tên sâu bệnh dấu hiệu nhận biết Tác hại đối với cây trồng
Sâu cải Lá bị thủng hoặc bị biến dạng Cây sinh trưởng, phát triển kém, năng suất kém
Bọ rầy lại lá Lá lúa bị úa vàng Năng suất, chất lượng nông sản giảm
Châu chấu lá bị thủng không cho thu hoạch

Bình luận (0)
Mai Vũ Ngọc
Mai Vũ Ngọc 6 tháng 3 2017 lúc 18:49

1. Sâu hại là những động vật ko xương sống thuộc lớp sâu bọ, chuyên gây hại cây trồng.

Vd: Sâu bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. Khi sâu bệnh phá hoại, cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, dẫn đến năng suất, chất lượng nông sản giảm, thậm chí ko cho thu hoạch

Bình luận (0)
Phạm Thị Trâm Anh
Phạm Thị Trâm Anh 4 tháng 3 2017 lúc 18:16

b) Sâu bệnh hại là những động vật không xương sống thuộc lớp sâu bọ, chuyên gây hại cho cây trồng.

Bình luận (0)
Tran Ngoc Uyen
Tran Ngoc Uyen 21 tháng 11 2017 lúc 16:48

Bình luận (0)
Tran Ngoc Uyen
Tran Ngoc Uyen 21 tháng 11 2017 lúc 17:03

tên sâu bệnh dấu hiệu nhận biết tác hại đối với cây trồng châu chấu lá bị thủng ko cho thu hoạch sâu cải lá bị úa vàng năng suất,chất lượng nông sản giảm bọ rầy lá lại cây sinh trưởng, phát triển kém,năng suất kém lá bị thủng

Bình luận (0)
Tran Ngoc Uyen
Tran Ngoc Uyen 21 tháng 11 2017 lúc 17:08

ko kẻ đc bảng

like cho tớ nha

ok

Bình luận (0)
Tran Ngoc Uyen
Tran Ngoc Uyen 21 tháng 11 2017 lúc 17:11

cậu biết nó nghĩa là gì ko?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN