belphegor
lãnh thổ lúa
đông nam bộ 26,2
thế giới 100

cho bản số liệu trên ,tỉ trọng sản lượng lúa năm 2000.

dựa vào bảo số liệu hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa của khu vực đông nam bộ so vs thế giới

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 3 tháng 3 2017 lúc 23:27

Sản lượng lúa Đông Nam Bộ chiếm hơn 1/4 sản lượng của cho toàn thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN