Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Nguyễn Thị Năm

1, Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau???

Dương Thị Hải Yến
Dương Thị Hải Yến 3 tháng 3 2017 lúc 19:50

khac nhau do vi cac chat ran khac nhau no vi nhiet khong giong nhau

Bình luận (0)
Phan Thị Hoàng Yến
Phan Thị Hoàng Yến 3 tháng 3 2017 lúc 19:51

khác nhau. Kim loại khác nhau nở vì nhiệt khác nhau ( chất lỏng cũng vậy)

Chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Lan Hương 3 tháng 3 2017 lúc 21:33

Khác nhau.Vì đồng và thép là hai chất rắn khác nhau,mà các chất rắn khắc nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Bình luận (0)
Phan Thùy Dương
Phan Thùy Dương 4 tháng 3 2017 lúc 6:02

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau.

Bình luận (0)
Diệp Chi Lê
Diệp Chi Lê 6 tháng 4 2018 lúc 19:33

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau. Đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN