Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Đức Nhật Huỳnh

Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm

a) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vào bình c. Các ngón tay có cảm giác thế nào?

b) Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng vào bình b. Các ngón tay có cảm giác thế nào? Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì?

Nguyễn Võ Hoàng Nguyên
3 tháng 3 2017 lúc 19:58

a) Nhúng ngón tay trỏ vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vao bình a. NGón tay trỏ của tay phải có cảm giác lạnh, ngón tay trỏ của bàn tay trái có cảm giác nóng.

b) Sau 1 phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng vào bình b. ngón tay trỏ của bàn tay phải có cảm giác nóng do nhiệt độ bình b lớn hơn bình c, ngón tay trỏ của bàn tay trái có cảm giác lạnh do nhiệt độ bình c nhỏ hơn bình b.

Bình luận (0)
Nguyễn Lan Hương
3 tháng 3 2017 lúc 22:10

a)Ngón tay trỏ của bàn tay phải có cảm giác lạnh,ngón trỏ của bàn tay trái có cảm giác ấm.

b)Sau khi nhúng vào bình b,ngón tay trỏ của bàn tay phải có cảm giác ấm hơn,ngón tay trỏ của bàn tay trái có cảm giác lạnh hơn.Từ đó suy ra tay không thể phán đoán được nhiệt độ,còn tùy thuộc vào trạng thái trước đó của tay.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN