Chương VII. Bài tiết

Tú Nguyễn

Nước tiểu chính thức( được hình thành ở.......), sau đó được dẫn xuống......-> Bể thận->........-> Bóng đái->........->Thải ra ngoài.

Hoàn thành sư đồ nha các nha các bạn Thanks haha

Thanh Thủy
12 tháng 3 2017 lúc 20:11

nước tiểu chính thức ( đc hình thành ở các đơn vị chức năng của thận ),sau đó đc dẫn xuống oooooo ống gópóngoo \(\rightarrow\) bể thận \(\rightarrow\) ống dẫn nc tiểu \(\rightarrow\) bóng đái \(\rightarrow\) ống đái \(\rightarrow\) thải ra ngoài

Bình luận (0)
Quỳnh
14 tháng 3 2017 lúc 21:21

............các đơn vị chức năng của thận......ống dẫn nc tiểu........ống đái

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Như
16 tháng 3 2017 lúc 20:51

nước tiểu chính thức (được hình thành ở các đơn vị chức năng của thận) sau đó được dẫn xuống ống góp ->bể thận->ống dẫn nước tiểu->bóng đái->ống đái ->thải ra ngoài

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
2 tháng 3 2017 lúc 22:21

Nước tiểu chính thức( được hình thành ở các đơn vị chức năng của thận), sau đó được dẫn xuống -> Bể thận->ống dẫn nước tiểu-> Bóng đái->ống đái->Thải ra ngoài.

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Quỳnh Nguyễn Thị

Câu 1: Nước tiểu chính thức sau khi được tạo thành được chuyển đến đâu đầu tiên? A. Bể thận B. ống thận C. ống dẫn nước tiểu D. thải ra ngoài môi trường Câu 2: Thứ tự đúng của quá trình thải nước tiểu là? A. Nước tiểu chính thức -> Bể thận -> Tích trữ ở bóng đái -> Ống dẫn nước tiểu -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái. B. Nước tiểu chính thức -> Ống dẫn nước tiểu -> Bể thận -> Tích trữ ở bóng đái -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái. C. Nước tiểu chính thức -> Tích trữ ở bóng đái -> Ống dẫn nước tiểu -> Bể thận -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái. D. Nước tiểu chính thức -> Bể thận -> Ống dẫn nước tiểu -> Tích trữ ở bóng đái -> Thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ bụng,cơ vòng bóng đái, cơ bóng đái. Câu 3: Cơ thể người trưởng thành bình thường, một ngày thường tạo ra bao nhiêu nước tiểu? A. 1-2l B. 3-4l C. 180-200l D. 1,5-3l Câu 4: Tại sao có nhiều lúc vừa uống nước xong đã buồn đi tiểu ngay? A. Người đó bị suy thận B. Lượng nước uống vào quá nhiều C. Thận làm việc tốt D. Nước được hấp thụ vào máu bởi dạ dày, ruột và sẽ được các cơ quan trong cơ thể "theo dõi" ngay lập tức Câu 5: Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ? A. Axit uric B. Ôxalat C. Xistêin D. Tất cả các phương án

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN