Chương III- Điện học

Huyền Phương Nguyễn

Dùng mảnh lụa cọ xát vào thanh thủy tinh, thanh thủy tinh hút được vật nhiễm điện âm. Hỏi: a) Mảnh lụa nhiễm điện gì? Thanh thủy tinh nhiễm điện gì? b) Sau khi cọ sát mảnh lụa vào thanh thủy tinh, vật nào nhận thêm êlectrôn vì sao? Vật nào mất bớt êlectrôn vì sao?

Đỗ Tùng Dương
19 tháng 3 2017 lúc 20:30

mảnh vải lụa nhiễm điên dương

thanh thủy tinh nhiễm điên âm

thanh thủy tinh nhận thêm êlectrôn vì trong quá trình cọ sát 1 lương e từ mảnh vải truyền sang

mảnh lụa mất bớt e vì trong quá trình cọ sát 1 lượng e truyền sang thanh thủy tinh

hiểu chưa

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hoài Nam
3 tháng 1 2018 lúc 10:39

Tao k biết là tao ngu hay tụi m dốt, thanh thủy tinh hút đc vật điện tích âm mak lại mang điện dương??? Đừng có copy comment của nhau r paste vô đây đọc mak ngứa cả mắt mới vô ***** đọc đề thấy thủy tinh hút vật âm ak

Thủy tinh dương,lụa âm,electron di chuyện từ thủy tinh qua lụa

Bình luận (0)
Last Tomb
23 tháng 3 2019 lúc 20:05

a) Mảnh lụa nhiễm điện tích dương. Thanh thủy tinh nhiễm điện tích âm.

b) Sau khi cọ sát mảnh lụa vào thanh thủy tinh, thanh thủy tinh nhận thêm êlectrôn.

Mảnh vải bớt êlectrôn.

Vì trong quá trình cọ sát, có một lượng êlectrôn từ mảnh vải truyền sang thanh thủy tinh.

Bình luận (0)
Trần Quốc An
2 tháng 3 2017 lúc 22:08

a) Mảnh lụa nhiễm điện tích dương. Thanh thủy tinh nhiễm điện tích âm.

b) Sau khi cọ sát mảnh lụa vào thanh thủy tinh, thanh thủy tinh nhận thêm êlectrôn.

Mảnh vải bớt êlectrôn.

Vì trong quá trình cọ sát, có một lượng êlectrôn từ mảnh vải truyền sang thanh thủy tinh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN