Carthrine
13 tháng 9 2015 lúc 9:33

nếu viết liền vào thi sai nhiều lỗi chính tả quá nên phải viết các chữ số cách ra, bạn cứ viết liền vao nhé gọi số cần tìm là a b c d (a khác 0;a,b,c,d<10) ta có:1a b c d= a b c d x 610000+a b c d= a b c d x 6=>10000=a b c d x 5(bớt 2 vế đi a b c d) a b c d=10000:5 a b c d=2000 vậy số cần tìm la 2000

**** mình nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN