Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Phia Uắc.

B. Phia Ya.

C. Kiều Liêu Ti.

D. Tây Côn Lĩnh.

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 4 2018 lúc 16:09

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh cao nhất.

Chọn: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết đỉnh núi nào sau đây ở Tây Nguyên cao hơn cả?

A. Ngọc Linh. 

B. Ngọc Krinh.

C. Kon Ka Kinh.

D. Chư Yang Sin.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Phia Uắc.

B. Phia Ya.

C. Kiều Liêu Ti.

D. Tây Côn Lĩnh

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Ngọc Krinh

B. Ngọc Linh.

C. Kon Ka Kinh.

D. Vọng Phu.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Ngọc Krinh.

B. Ngọc Linh.

C. Kon Ka Kinh.

D. Vọng Phu

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao lớn nhất?

A. Phanxipăng.

B. Tây Côn Lĩnh.

C. Phu Hoạt.

D. Pha Luông.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không có hướng tây bắc – đông nam?

A. Đông Triều.

B. Hoàng Liên Sơn.

C. Pu Đen Đinh.

D. Trường Sơn Bắc.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Kiều Liêu Ti

B. Phanxipăng

C. Pu Tha Ca

D. Tây Côn Lĩnh

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Kiều Liêu Ti

B. Phanxipăng

C. Pu Tha Ca

D. Tây Côn Lĩnh

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc- đông nam?

A. Đông Triều.

B. Con Voi.

 C. Tam Đảo.

D. Hoàng Liên Sơn.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN