CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

belphegor

vì sao có thể thu khí oxi bằng 2 cách đẩy nc và đẩy ko khí đặt đứng bình thu ?

Quang Vinh
Quang Vinh 23 tháng 2 2017 lúc 20:50

Có thể thu khí Oxi bằng cách đẩy không khí do dựa vào tính chất Oxi nặng hơn không khí

Có thể thu khí Oxi bằng cách đẩy nước vì Oxi ít tan trong nước và Oxi nặng hơn không khí

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN