CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

belphegor

điểm giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

Đỗ Nguyễn Phương Thảo
Đỗ Nguyễn Phương Thảo 23 tháng 2 2017 lúc 21:27

+ Giống: Sự cháy và sự oxi hóa chậm đều là sư oxi hóa có tỏa nhiệt.

+ Khác: -) Sự cháy có cả phát sáng

Còn -) Sự oxi hóa chậm không phát sáng

_Chúc bạn học tốt_

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Văn Hùng
Nguyễn Võ Văn Hùng 23 tháng 2 2017 lúc 20:32

Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

Đều có phản ứng xảy ra

Có sự oxi hóa

Bình luận (0)
Quang Vinh
Quang Vinh 23 tháng 2 2017 lúc 20:33

Đều có tỏa nhiệt bạn nhé ok

Bình luận (0)
L.O.G Bạch Lang
L.O.G Bạch Lang 23 tháng 2 2017 lúc 20:49

đều sinh ra nhiệt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN