CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

belphegor

điểm giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 23 tháng 2 2017 lúc 20:55

Giống: Sự cháy và sự oxi hóa chậm đều là sự oxi hóa có tỏa nhiệt.

Khác:

+ Sự cháy: là sự oxi hóa xảy ra nhanh, có phát sáng, tỏa nhiều nhiệt.

+ Sự oxi hóa chậm: là sự oxi hóa xảy ra chậm, không phát sáng, tỏa nhiệt ít.

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Văn Hùng
Nguyễn Võ Văn Hùng 23 tháng 2 2017 lúc 20:33

Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

Đều có phản ứng xảy ra

Có sự oxi hóa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN