cún
14 tháng 1 2016 lúc 22:08

oeđồ điên

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Mạnh
15 tháng 1 2016 lúc 18:49

khóbucminh

Bình luận (0)
monsta x
28 tháng 1 2018 lúc 21:41

chẳng hiểu

Bình luận (0)
monsta x
30 tháng 1 2018 lúc 19:38

nhìn loạn mắt

Bình luận (0)
monsta x
5 tháng 2 2018 lúc 20:22

nhìn mà loạn cả mắt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa:

(1) Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường,

(2) Giúp quần thể sinh vật duy trì mật độ phù hợp với sức chứa của môi trường,

(3) Tạo hiệu quả nhóm, giúp sinh vật khai thác tối ưu nguồn sống,

(4) Loại bỏ các cá thể yếu, giữ lại các cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường,

(5) Tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể.

A. (1); (2); (4); (5).

B. (2); (3); (4); (5).

C. (1); (2); (5).

D. (1); (3); (5).

Kiều Đông Du

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa:

I. Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường.

II. Giúp quần thể sinh vật duy trì mật độ phù hợp với sức chứa của môi trường.

III. Tạo hiệu quả nhóm, giúp sinh vật khai thác tối ưu nguồn sống.

IV. Loại bỏ các cá thể yếu, giữ lại các cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường

A. I; II; IV

B. I; II.

C. II; III; IV.

D. I; III.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN