Hình học lớp 8

Phạm Tuấn Torres

tính diện tích tam giác ABC.Biết AB=3cm, AC=5cm. Trung tuyến AM=2cm

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 21 tháng 2 2017 lúc 20:52

B A N M C

Gọi N là trung điểm của AC

=> AN=NC=5/2=2,5cm

Ta có MN là đường trung bình của \(\Delta\)ABC nên MN=1/2AB=3/2cm

Theo định lý Pitago đảo ta có: AN^2+MN^2=25/4=MA^2

=> \(\Delta\)AMN vuông tại M => S\(\Delta\)AMN=1/2.AM.MN=1,5cm2

S\(\Delta\)ABC=4S\(\Delta\)AMN=4.1,5=6cm2

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN