Đại số lớp 9

Thanh Tâm TK

Cho hàm số f xác định trong R\{0} sao cho : f(x) + f(1/x) = x2

Hãy tính f(2)

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 21 tháng 2 2017 lúc 21:09

Hàm số f(x) thỏa mãn f(x)+f(1/x)=x^2 với mọi x thuộc R

Xét x=2 => f(2)+f(1/2)=2^2=4 (1)

Xét x=1/2 => f(1/2)+f(2)=1/4 (2)

Từ (1) và (2) => vô nghiệm

Vậy không có f(2) thỏa mãn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN