Chủ đề. Các phương pháp giải nhanh Bài tập hóa học

Đờ Soo

Cho các chất sau:nước, quặng sắt pirit.Háy nêu phương pháp điều chế cá chấ sau :Fe2(SO4)3,FeSO4,Fe

Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 18 tháng 2 2017 lúc 21:06

đề thiếu ko khí rồi bn ơi

Bình luận (0)
Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 18 tháng 2 2017 lúc 21:13

mình giải có ko khí nha, bn nên xem lại đề:

đầu tiên là Fe2(SO4)3:

4FeS2+11O2-->2Fe2O3+8SO2

SO2+1/2O2-->SO3

SO3+H2O-->H2SO4

Fe2O3+3H2SO4-->Fe2(SO4)3+3H2O

tiếp theo là FeSO4:

FeS2+3O2-->FeSO4+SO2

và Fe này(pt này hơi đặc biệt chút):

2H2O+2FeSO4-->2Fe+2H2SO4+O2

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự
Loading...