Violympic Vật lý 8

belphegor
Bài thi số 3 19:54 Câu 1:

Khi lực tác dụng lên vật tăng n lần nhưng quãng đường dịch chuyển nhờ lực đó giảm n lần thì công sinh ra thay đổi như thế nào?

Công sinh ra không đổi.

Công giảm đi lần.

Công tăng lên lần.

Công tăng lên n lần

Câu 2:

Thế năng hấp dẫn của một vật sẽ bằng không khi

vật không bị biến dạng

chọn mốc tính độ cao ở ngay tại vị trí của vật

vật chịu tác dụng của các lực cân bằng

vận tốc của vật bằng không

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?Khi sử dụng máy cơ đơn giản có thể

được lợi về đường đi.

được lợi về công.

được lợi về lực.

được lợi về thời gian làm việc.

Câu 4:

Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó

có khả năng sinh công

có khối lượng lớn

có thể tích lớn

có trọng lượng riêng lớn

Câu 5:

Một người cần kéo vật có khối lượng 480kg lên cao 7m. người đó sử dụng palăng như hình vẽ. Bỏ qua ma sát và khối lượng các ròng rọc và dây treo thì lực kéo và công người đó thực hiện là

800 N và 336 kJ

800 N và 33,6 kJ

4800 N và 336 kJ

4800 N và 336 J

Câu 6:

Vật có khối lượng 200kg được treo vào hệ ròng rọc như hình vẽ. Bỏ qua khối lượng các ròng rọc và dây treo.Cần phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để cho vật đứng yên?

50N

500N

2000N

200N

Câu 7:

Đại lượng nào sau đây không có đơn vị là Jun?

Thế năng

Động năng

Công suất

Công

Câu 8:

Một hành khách đang ngồi trong một toa tàu chuyển động trên đường ray. Người soát vé đang đi lại trên toa tàu. Hành khách có động năng bằng không so với

cây cối ven đường

người soát vé

đường ray

toa tàu

Câu 9:

Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lượng 3N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng 2,74N. Nếu xem rằng thể tích của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu của vàng và bạc. Khối lượng riêng của vàng là , của bạc .Khối lượng mỗi chất vàng, bạc có trong chiếc vòng là

200 g và 100 g.

59,2 g và 240,8 g.

100 g và 200 g.

150 g và 250 g.

Câu 10:

Một thanh mảnh, đồng chất, phân bố đều khối lượng có thể quay quanh trục O ở phía trên. Phần dưới của thanh nhúng trong nước, khi cân bằng thanh nằm nghiêng như hình vẽ, một nửa chiều dài nằm trong nước. Nếu khối lượng riêng của nước là thì khối lượng riêng D của chất làm thanh đó là

Nộp bài
Đinh Công Vĩnh An
Đinh Công Vĩnh An 16 tháng 2 2017 lúc 20:52

đề cấp huyện hả bạn :) mình thi được 250 điểm

Bình luận (4)
Kiểu Nó Phải Thế
Kiểu Nó Phải Thế 16 tháng 2 2017 lúc 21:24

Tui đc 280 điểm nè

Bình luận (1)
võ thị mỹ tho
võ thị mỹ tho 28 tháng 2 2017 lúc 21:31

chỉ hộ mjk câu 9 yk max pn

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Mai Hương 7 tháng 3 2017 lúc 21:43

cau 10. 750kg/m3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Mai Hương 7 tháng 3 2017 lúc 21:49

mình thi 270

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hải Yến

Bài thi số 3

 Câu 1:

Quả bóng bay được bơm khí nhẹ hơn không khí có thể bay được là do

lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả bóng bay lớn.

lực đẩy Ac-si-met của không khí tác dụng lên quả bóng bay lớn hơn trọng lượng quả bóng bay.

chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

trọng lực tác dụng lên quả bóng bay nhỏ.

Câu 2:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 3:

Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu. So sánh lực đẩy Acsimet lên hai quả cầu ta thấy

lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai quả cầu như nhau.

lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu rỗng lớn hơn

lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu đặc lớn hơn

lực đẩy Acsimet lên quả rỗng rất lớn so với quả đặc

Câu 4:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Lực đẩy Acsimet luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Lực đẩy Ac si met cùng chiều với trọng lực.

Lực đẩy Acsimet tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

Lực đẩy Acsimet có điểm đặt ở vật.

Câu 6:

Trong một máy thủy lực, người ta dùng một lực 3000N để nâng một chiếc xe nặng 9 tấn. Khi đó, pittông lớn có tiết diện gấp bao nhiêu lần tiết diện pittông nhỏ?

15 lần

20 lần

40 lần

30 lần

Câu 7:

Trong công thức tính lực đẩy Acsimét . Ở hình vẽ dưới đây thì V là thể tích nào?

Thể tích phần nổi của vật

Thể tích phần chìm của vật

Thể tích toàn bộ vật

Thể tích chất lỏng trong chậu

Câu 8:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 9:

Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quảnặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

Không thay đổi

Giảm đi

Tăng lên

Chỉ số 0.

Câu 10:

Một vật móc vào một lực kế ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là . Thể tích của vật là:

Yuki Hoàng

Câu 1:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 2:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 3:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 4:

Quả bóng bay được bơm khí nhẹ hơn không khí có thể bay được là do

lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả bóng bay lớn.

lực đẩy Ac-si-met của không khí tác dụng lên quả bóng bay lớn hơn trọng lượng quả bóng bay.

chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

trọng lực tác dụng lên quả bóng bay nhỏ.

Câu 5:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 6:

Một chiếc vương miện bằng vàng pha lẫn bạc có khối lượng bằng với một thỏi vàng nguyên chất. Treo hai vật vào hai bên của một cân đòn và cùng nhúng chìm hoàn toàn 2 vật vào trong nước thì đòn cân

bị nghiêng về chiếc vương miện

bị nghiêng về bên thỏi vàng

không còn thăng bằng nữa

thăng bằng

Câu 7:

Đổ một lượng chất lỏng có thể tích vào một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn là , nhánh bé là . Coi thể tích nước phần nối thông hai đáy là không đáng kể thì độ cao mực chất lỏng trong mỗi nhánh là

h = 12 cm

h = 20 cm

h = 15 cm

h = 25 cm

Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để giảm áp suất khi cắt, thái,...được dễ dàng.

Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.

Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.

Câu 9:

Một quả cầu bằng đồng được treo vào lực kế thì lực kế chỉ 4,45N. Nhúng chìm quả cầu vào rượu thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết ,

4,05N

4,25N

4,15N

4,45N

Câu 10:

Một vật đặc treo vào một lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó có độ lớn bằng bao nhiêu?

3,16 N

3,96 N

4 N

0,4 N

Yuki Hoàng

Câu 1:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 2:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 3:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 4:

Quả bóng bay được bơm khí nhẹ hơn không khí có thể bay được là do

lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả bóng bay lớn.

lực đẩy Ac-si-met của không khí tác dụng lên quả bóng bay lớn hơn trọng lượng quả bóng bay.

chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

trọng lực tác dụng lên quả bóng bay nhỏ.

Câu 5:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 6:

Một chiếc vương miện bằng vàng pha lẫn bạc có khối lượng bằng với một thỏi vàng nguyên chất. Treo hai vật vào hai bên của một cân đòn và cùng nhúng chìm hoàn toàn 2 vật vào trong nước thì đòn cân

bị nghiêng về chiếc vương miện

bị nghiêng về bên thỏi vàng

không còn thăng bằng nữa

thăng bằng

Câu 7:

Đổ một lượng chất lỏng có thể tích vào một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn là , nhánh bé là . Coi thể tích nước phần nối thông hai đáy là không đáng kể thì độ cao mực chất lỏng trong mỗi nhánh là

h = 12 cm

h = 20 cm

h = 15 cm

h = 25 cm

Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để giảm áp suất khi cắt, thái,...được dễ dàng.

Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.

Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.

Câu 9:

Một quả cầu bằng đồng được treo vào lực kế thì lực kế chỉ 4,45N. Nhúng chìm quả cầu vào rượu thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết ,

4,05N

4,25N

4,15N

4,45N

Câu 10:

Một vật đặc treo vào một lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó có độ lớn bằng bao nhiêu?

3,16 N

3,96 N

4 N

0,4 N

nguyễn ngọc thúy vi

1.Một người tác dụng lên mặt sàn 1,7.104 N/m2, diện tích của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2.Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó là.......

2.Đặt một bao gạo 60kg một cái ghế có 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất của các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

3.Một vật có khối lượng 500g cởi từ độ cao 20dm xuống đất . Tính công của trọng lực.

4.Một đầu máy xe lửa kéo các toa bằng lực F=7500N . Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường 8km.

5.Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500kg lên độ cao 1,2m .Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

6.Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N .Trong thời gian 5 phút công thực hiện được là 360kj. Tính vận tốc của xe .

7.Đầu tàu hỏa kéo ba xe với lực F=5000N làm toa xe đi được 1000m.Tính công của lực kéo của đầu tàu .

8.Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m.Tính công của trọng lực .

9.Một chiếc xe tải chở hàng trên đoạn đường dài 8km đã sinh ra một công 78.10J .Tính lực kéo của động cơ xe tải đó.

10.Một đầu tàu hỏa kéo toa xe bằng lực kéo 8000N đã thực hiện được một công 12.106J.Tính quãng đường đi được.

11.Một người trượt tuyết đi ván trượt là một cặp ván có chiều dài một tấm ván 1m,bề rộng 10 cm, biết khối lượng của người đó là 70kg.Tính áp lực và áp suất của người đó

-------mấy bạn biết câu nào thì làm giúp mk nha,cảm ơn mấy bạn nhiều lắm-------

vui

belphegor

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 2:

Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Biết trọng lượng riêng của sắt là , trọng lượng riêng của thủy ngân là . Nếu rót thủy ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đinh sắt nổi lên.

Đinh sắt chìm dưới đáy ly.

Đinh sắt lơ lửng trong thủy ngân.

Lúc đầu nổi lên sau lại chìm xuống.

Câu 3:

Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu. So sánh lực đẩy Acsimet lên hai quả cầu ta thấy

lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai quả cầu như nhau.

lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu rỗng lớn hơn

lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu đặc lớn hơn

lực đẩy Acsimet lên quả rỗng rất lớn so với quả đặc

Câu 4:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 5:

nhôm, có trọng lượng riêng chì trọng lượng riêng được thả vào một bể nước. So sánh độ lớn lực đẩy Acsimet thấy

độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai khối chì lớn hơn

độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai khối là khác nhau

độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên khối nhôm lớn hơn

độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai khối là bằng nhau

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để giảm áp suất khi cắt, thái,...được dễ dàng.

Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.

Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.

Câu 7:

Một chiếc vương miện bằng vàng pha lẫn bạc có khối lượng bằng với một thỏi vàng nguyên chất. Treo hai vật vào hai bên của một cân đòn và cùng nhúng chìm hoàn toàn 2 vật vào trong nước thì đòn cân

bị nghiêng về chiếc vương miện

bị nghiêng về bên thỏi vàng

không còn thăng bằng nữa

thăng bằng

Câu 8:

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng

trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng

trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

trọng lượng của vật

trọng lượng của chất lỏng

Câu 9:

Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quảnặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

Không thay đổi

Giảm đi

Tăng lên

Chỉ số 0.

Câu 10:

Khi mẹ đi chợ về đến đầu ngõ còn cách nhà 150m, Huệ ra cửa đón mẹ, chú Vện cũng chạy theo. Chú Vện chạy đến mẹ, xong lại chạy đến Huệ và lại đến mẹ và cứ thế tiếp tục cho đến khi mẹ và chú Vện cùng vào nhà. Biết vận tốc của mẹ và chú Vện lần lượt là 5km/h và 10km/h. Quãng đường đi tổng cộng của Vện là

300 m

400 m

200 m

100 m

Nộp bài
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN