Violympic Vật lý 8

belphegor
Bài thi số 3 19:47 Câu 1:

Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó

có khả năng sinh công

có khối lượng lớn

có thể tích lớn

có trọng lượng riêng lớn

Câu 2:

Thế năng hấp dẫn của một vật sẽ bằng không khi

vật không bị biến dạng

chọn mốc tính độ cao ở ngay tại vị trí của vật

vật chịu tác dụng của các lực cân bằng

vận tốc của vật bằng không

Câu 3:

Công suất được xác định bằng

công thực hiện trong thời gian một giây

công thực hiện khi lực có độ lớn 1N

công thực hiện khi vật lên cao được 1m

công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1m

Câu 4:

Quyển sách có khối lượng 1,5kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Áp lực do sách tác dụng lên mặt bàn có phương..............chiều............độ lớn............Từ cần điền trong các ô trống lần lượt là:

nằm ngang; từ trái sang phải; 15N

thẳng đứng; từ dưới lên trên; 15N

thẳng đứng; từ trên xuống dưới ; 15N

nằm ngang; từ phải sang trái; 15N

Câu 5:

Cơ năng của vật càng lớn thì

động năng của vật càng lớn

thế năng đàn hồi của vật càng lớn

khả năng thực hiện công của vật càng lớn

thế năng hấp dẫn của vật càng lớn

Câu 6:

Chọn câu trả lời đúng quả cầu bằng thép có khối lượng 200g được treo vào đầu dưới của một sợi dây không co dãn, đầu trên của sợi dây treo vào một điểm cố định. Khi quả cầu đứng yên thì

lực căng dây có độ lớn nhỏ hơn 2N

trọng lực tác dụng vào quả cầu có độ lớn bằng 2N

trọng lực tác dụng vào quả cầu có độ lớn bằng 2000N

lực căng dây có độ lớn bằng 2000N

Câu 7:

Lúc 7h một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ cách anh ta 10km, cả hai chuyển động đều với vận tốc 12km/h và 4km/h. Họ gặp nhau lúc mấy giờ?

7 giờ 45 phút

8 giờ

7 giờ 15 phút

8 giờ 15 phút

Câu 8:

Một người dùng lực 160N kéo một gàu nước từ giếng sâu 12m lên đều trong 24 giây. Kết luận nào sau đây là sai?

Khối lượng của gàu nước là 16 kg

Công để kéo gàu nước là 1920 J

Công suất của người kéo là 85 W

Vận tốc của gàu nước là 1,8 km/h

Câu 9:

Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lượng 3N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng 2,74N. Nếu xem rằng thể tích của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu của vàng và bạc. Khối lượng riêng của vàng là , của bạc .Khối lượng mỗi chất vàng, bạc có trong chiếc vòng là

200 g và 100 g.

59,2 g và 240,8 g.

100 g và 200 g.

150 g và 250 g.

Câu 10:

Ôtô đi trên đường có bùn dễ bị sa lầy là do

tăng ma sát giữa mặt đường và bánh xe

giảm ma sát giữa mặt đường và bánh xe

tăng quán tính

giảm quán tính

Nộp bài
Lê Thành Vinh
Lê Thành Vinh 25 tháng 2 2017 lúc 18:12

Câu 10 là A không chắc

Câu 9 là B đấy

Câu 8 là A không chắc

Bình luận (0)
võ thị mỹ tho
võ thị mỹ tho 28 tháng 2 2017 lúc 21:36

trả lời jup mjk câu 6 và câu 7 vs

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
Lê Thành Vinh 2 tháng 3 2017 lúc 22:32

7d

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
Lê Thành Vinh 2 tháng 3 2017 lúc 22:33

Câu 6 không biết.Bạn thông cảm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yuki Hoàng

Câu 1:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 2:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 3:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 4:

Quả bóng bay được bơm khí nhẹ hơn không khí có thể bay được là do

lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả bóng bay lớn.

lực đẩy Ac-si-met của không khí tác dụng lên quả bóng bay lớn hơn trọng lượng quả bóng bay.

chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

trọng lực tác dụng lên quả bóng bay nhỏ.

Câu 5:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 6:

Một chiếc vương miện bằng vàng pha lẫn bạc có khối lượng bằng với một thỏi vàng nguyên chất. Treo hai vật vào hai bên của một cân đòn và cùng nhúng chìm hoàn toàn 2 vật vào trong nước thì đòn cân

bị nghiêng về chiếc vương miện

bị nghiêng về bên thỏi vàng

không còn thăng bằng nữa

thăng bằng

Câu 7:

Đổ một lượng chất lỏng có thể tích vào một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn là , nhánh bé là . Coi thể tích nước phần nối thông hai đáy là không đáng kể thì độ cao mực chất lỏng trong mỗi nhánh là

h = 12 cm

h = 20 cm

h = 15 cm

h = 25 cm

Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để giảm áp suất khi cắt, thái,...được dễ dàng.

Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.

Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.

Câu 9:

Một quả cầu bằng đồng được treo vào lực kế thì lực kế chỉ 4,45N. Nhúng chìm quả cầu vào rượu thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết ,

4,05N

4,25N

4,15N

4,45N

Câu 10:

Một vật đặc treo vào một lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó có độ lớn bằng bao nhiêu?

3,16 N

3,96 N

4 N

0,4 N

Yuki Hoàng

Câu 1:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 2:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 3:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 4:

Quả bóng bay được bơm khí nhẹ hơn không khí có thể bay được là do

lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả bóng bay lớn.

lực đẩy Ac-si-met của không khí tác dụng lên quả bóng bay lớn hơn trọng lượng quả bóng bay.

chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

trọng lực tác dụng lên quả bóng bay nhỏ.

Câu 5:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 6:

Một chiếc vương miện bằng vàng pha lẫn bạc có khối lượng bằng với một thỏi vàng nguyên chất. Treo hai vật vào hai bên của một cân đòn và cùng nhúng chìm hoàn toàn 2 vật vào trong nước thì đòn cân

bị nghiêng về chiếc vương miện

bị nghiêng về bên thỏi vàng

không còn thăng bằng nữa

thăng bằng

Câu 7:

Đổ một lượng chất lỏng có thể tích vào một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn là , nhánh bé là . Coi thể tích nước phần nối thông hai đáy là không đáng kể thì độ cao mực chất lỏng trong mỗi nhánh là

h = 12 cm

h = 20 cm

h = 15 cm

h = 25 cm

Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để giảm áp suất khi cắt, thái,...được dễ dàng.

Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.

Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.

Câu 9:

Một quả cầu bằng đồng được treo vào lực kế thì lực kế chỉ 4,45N. Nhúng chìm quả cầu vào rượu thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết ,

4,05N

4,25N

4,15N

4,45N

Câu 10:

Một vật đặc treo vào một lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó có độ lớn bằng bao nhiêu?

3,16 N

3,96 N

4 N

0,4 N

Phương Nguyễn
Câu 1:

Lực nào sau đây không có giá trị bằng áp lực?

Trọng lực của vật trượt trên mặt sàn nằm ngang.

Trọng lực của xe khi đang lên dốc.

Lực búa tác dụng vuông góc với mũ đinh.

Trọng lực của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang.

Câu 2:

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Câu 3:

Từ hai địa điểm A và B có hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc và cùng đi về C ( như sơ đồ). Biết vận tốc xe đi từ A là 40 km/h. Để hai xe cùng đến C một lúc thì vận tốc của xe đi từ B là:

40,5km/h

2,7km/h

45km/h

25km/h

Câu 4:

Một khối trụ tròn có khối lượng 5kg đặt trên mặt bàn nằm ngang (hình vẽ). Áp suất của vật tác dụng lên mặt bàn là 1250pa. Hỏi đường kính tiết diện đáy của khối trụ bằng bao nhiêu? ( Lấy số )

35cm

24cm

22,57cm

40cm

Câu 5:

Khi đi chân không vào nền nhà vừa láng xi măng thì ta thường để lại các vết chân. Muốn không để lại các vết chân thì người ta thường lót một tấm ván rộng lên và đi lên đấy. Ở đây chúng ta áp dụng nguyên tắc nào?

Lót tấm ván để giảm trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn

Lót tấm ván để tăng áp suất tác dụng vào mặt sàn

Lót tấm ván để giảm áp suất tác dụng vào mặt sàn.

Lót tấm ván để tăng trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn

Câu 6:

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa

Lá rơi từ trên cao xuống

Xe máy chạy trên đường

Hòn đá lăn từ trên núi xuống

Câu 7:

Một máy nén thủy lực có S = 4.s; Nếu tác dụng một lực f = 150N vào pit tông nhỏ, thì lực nâng tác dụng lên pit tông lớn là bao nhiêu?

1200 N

900 N

1000 N

600 N

Câu 8:

Hai lực cân bằng là hai lực có :

Đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau

Cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau

Cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau

Đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau

Câu 9:

Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt 3 mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Áp suất lớn nhất do vật tác dụng lên mặt sàn là:

Câu 10:

Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt 3 mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Áp suất nhỏ nhất do vật tác dụng lên mặt sàn là:

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN