Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Phạm Hoàng Phương

Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/min và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng?

A.198 vòng.

B.99 vòng.

C.140 vòng.

D.70 vòng.

Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 8 tháng 1 2016 lúc 15:24

Tần số của dòng điện: \(f=\dfrac{np}{60}=\dfrac{2.1500}{60}=50(Hz)\)

Suy ra: \(\omega=2\pi.f=100\pi(rad/s)\)

Áp dụng: \(E_0=\omega.N.\phi_0\Rightarrow N = \dfrac{E_0}{\omega.\phi_0}= \dfrac{220\sqrt 2}{100\pi.5.10^{-3}}=198\)(vòng)

Do có hai cuộn dây, nên số vòng của mỗi cuộn là: 198:2 = 99 (vòng)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 8 tháng 1 2016 lúc 15:25

Chọn B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN