Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Hiếu

Một động cơ không đồng bộ ba pha được mắc theo hình sao và mắc vào mạng điện ba pha hình sao với điện áp pha hiệu dụng 220V. Động cơ đạt công suất 3kW và có hệ số công suất \(\cos\varphi = \frac{10}{11}\). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là

A.10A.

B.5A.

C.2,5A.

D.2,5 A.

Ngô Thị Thúy Hiền
Ngô Thị Thúy Hiền 8 tháng 1 2016 lúc 9:53

d

 

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 8 tháng 1 2016 lúc 15:33

Chọn B.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 8 tháng 1 2016 lúc 15:33

Cường độ dòng hiệu dụng qua mỗi cuộn dây là \(I\)

Công suất động cơ: \(P=3.U.I\cos\varphi\Rightarrow I = \dfrac{P}{3.U\cos\varphi}=5A\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN