Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Hiếu

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp  hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là:

A.80%.

B.90%.

C.92,5%.

D.87,5 %.

Trần Hoàng Sơn
8 tháng 1 2016 lúc 15:38

Công suất tiêu thụ điện của động cơ: \(P=U.I.\cos\varphi=220.0,5.0,8=88W\)

Công suất có ích là: \(P_i=P-P_{hp}=88-11=77W\)

Hiệu suất: \(H=\dfrac{P_i}{P}=\dfrac{77}{88}=87,5\)%

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
8 tháng 1 2016 lúc 15:38

Chọn D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN