Violympic Vật lý 8

Be yourself

trong 1 bình thông nhau, nhánh lớn có tiết diện bằng 2 lần nhánh bé. khi chưa mở khóa K, mực nước ở nhánh lơn là 30cm. sau khi mở khóa K thì mực nước ở 2 nhánh là bao nhiêu?

giúp mình với nha các bạn !!!!!

Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 14 tháng 2 2017 lúc 21:07

20 cm nha

Bình luận (0)
Thảo Thanh Thanh
Thảo Thanh Thanh 14 tháng 2 2017 lúc 22:09

20cm

Bình luận (0)
Phan Thành Chung
Phan Thành Chung 14 tháng 2 2017 lúc 19:32

ta có: V=S.h khỉ mở khoá ta có đc V(S1+S2).h <=> S.h=(S1+S2).h lại có S1=2S2 =>2S2.30=3S2.h <=>60S2=3S2.h =>h=60S2/3S2 =>h=20 cm

Bình luận (0)
Hoàng Dương Quỳnh Như
Hoàng Dương Quỳnh Như 14 tháng 2 2017 lúc 19:41

20 cm nha bn^^

Bình luận (0)
Hoàng Dương Quỳnh Như
Hoàng Dương Quỳnh Như 14 tháng 2 2017 lúc 19:51

Violympic Vật lý 8

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN