Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Hiếu

Khi chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào một lăng kính thì chùm sáng màu tím bị lệch nhiều nhất. Nguyên nhân là do

A.chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị nhỏ nhất.

B.chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất.

C.ánh sáng tím bị hút về phí đáy lăng kính mạnh hơn so với các màu khác.

D.ánh sáng tím là màu cuối cùng trong quang phổ của ánh sáng trắng.

Cristiano Ronaldo V/S Nguyễn Đình Huỳnh
Cristiano Ronaldo V/S Nguyễn Đình Huỳnh 5 tháng 1 2016 lúc 15:39

A

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 5 tháng 1 2016 lúc 15:46

Chọn B mới đúng nhé.

Bình luận (0)
Cristiano Ronaldo V/S Nguyễn Đình Huỳnh
Cristiano Ronaldo V/S Nguyễn Đình Huỳnh 5 tháng 1 2016 lúc 15:52

B

Bình luận (0)
Giang Hoang
Giang Hoang 5 tháng 1 2016 lúc 21:52

 

B.chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất.

các bạn tick cho tròn 10 điểm với

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Anh
Nguyễn Huy Anh 10 tháng 2 2017 lúc 22:09

b

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 5 tháng 1 2016 lúc 9:55

Dựa vào định luật khúc xạ ánh sáng ( từ lăng kính ra không khí ).  

\(n.\sin r = 1.\sin i \)

n là chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím.

góc r cùng nhau, i lớn khi n lớn. ( do 00 < i < 900)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...