Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Hiếu

Hiện tượng tán sắc ánh sáng thực chất là hiện tượng

A.đổi màu của các tia sáng.

B.chùm sáng trắng bị mất đi một số màu.

C.tạo thành chùm ánh sáng trắng từ sự hoà trộn của các chùm ánh sáng đơn sắc.

D.chùm sáng trắng bị tách thành nhiều chùm đơn sắc khác nhau.

Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 5 tháng 1 2016 lúc 9:18

Hiện tượng chùm sáng trắng bị tách thành nhiều chùm đơn sắc khác nhau là tán sắc ánh sáng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 5 tháng 1 2016 lúc 9:18

Chọn D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...