Bài 44 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Lê Thị Thu Trang

nguyên nhân tỉ trọng GDP của khu vực Trung và Nam Mĩ thấp

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 9 tháng 2 2017 lúc 19:44

- Tình hình chính trị không ổn định. 

- Sau khi giành được độc lập: cơ cấu xã hội phong kiến được duy trì trong thời gian dài; các thế lực Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở sự phát triển xã hội; chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế

- xã hội độc lập, tự chủ, nền kinh tế còn phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.

- Quá trình cải cách kinh tế hiện nay ở nhiều nước đang vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia Mĩ Latinh này.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN