Chương 8. Động vật và đời sống con người

Nguyễn Ngọc Minh

Gồm 7 chữ cái: Là nơi các đại phân tử thức ăn bị phân cắt thành các phân tử chất dinh dưỡng đơn giản như: đường đơn, axit amin, axit béo,....nhờ tác dụng của các enzim.

Gồm 8 chữ cái: Là bộ phận của ống tiêu hóa tiếp giáp với dạ dạy cho thức ăn đi qua rất nhanh.

Gồm 9 chữ cái: Tên gọi của 1 hệ cơ quan có chức năng tiêu hóa thức ăn.

ngọc thảo
22 tháng 1 2018 lúc 12:56

RUỘT NON , THỰC QUẢN, HỆ TIÊU HOÁ

Bình luận (0)
Phạm Tấn Sỹ
26 tháng 1 2018 lúc 21:01

Ruột non

+Thực quản

+Hệ tiêu hóa

Bình luận (0)
ngọc thảo
28 tháng 1 2018 lúc 20:41

ruột non

thực quản

hệ tiêu hoá

Bình luận (0)
monsta x
28 tháng 1 2018 lúc 21:47

ruột non

thực quản

hệ tiêu hoá

Bình luận (0)
monsta x
30 tháng 1 2018 lúc 19:40

ruột non

thực quản

hệ triêu hoá

Bình luận (0)
monsta x
5 tháng 2 2018 lúc 20:14

ruột non

thực quản

hệ tiêu hoá

Bình luận (0)
Phan uyển nhi
12 tháng 3 2018 lúc 15:57

- Gồm 7 chữ cái : ruột non

- Gồm 8 chữ cái : thực quản

- gồm 9 chữ cái : hệ tiêu hóa

Bình luận (0)
Van Kien Le
17 tháng 3 2019 lúc 14:24

Ruột non

Thực quản

Hệ tiêu hóa

Bình luận (0)
Trần Như Hiền
1 tháng 2 2017 lúc 19:34

-Ruột non

-Thực quản

-Hệ tiêu hóa

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN