Lớp Bò sát - Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Xin giấu tên

Dựa vào 6 đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn, hãy so sánh với đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng để thấy thằn lằn bóng thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn

Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 27 tháng 1 2017 lúc 19:18

Bình luận (1)
trần châu
trần châu 30 tháng 1 2017 lúc 8:28

đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn để thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn:

-da khô có vảy sừng bao bọc -> ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

-có cổ dài -> phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng

-mắt có mi cử động, có nước mắt -> bảo vệ mắt, giúp mắt không bị khô

-màng nhĩ nằm bên trong 1 hốc nhỏ bên đầu -> bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.

-thân, đuôi dài -> động lực chính của sự di

chuyển (bò sát bụng)

-bàn chân có năm ngón, có vuốt -> tham gia di chuyển trên cạn

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 2 tháng 2 2017 lúc 10:19

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:18

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN