Minh Triều
20 tháng 8 2015 lúc 18:18

2515=(52)15=530

810.330=(23)10.330=230.330=(2.3)30=630

vì 5<6 nên 530<630

hay 2515<810.330

Bình luận (0)
trần trúc quỳnh
20 tháng 8 2015 lúc 18:21

25^15= ( 5^2)^15=5^30

8^10.3^30= (2^3)^10.3^30=2^30.3^30= (2.3)^30=6^30

tới đấy chắc biết làm rồi nhỉ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN