Mạch RLC có điện trở R thay đổi

Vu do
Đặt điện áp u=Uocos2t(V)(U không đổi) vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuẩn cảm và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất.Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB lớn gấp 1,5 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở. Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằngA.0,85                 B.0,67               C.0,71               D.0,75
Trần Hoàng Sơn
15 tháng 12 2015 lúc 23:05

R thay đổi để công suất tiêu thụ trên biến trở lớn nhất khi: \(R=Z_{đoạn-còn-lại}\)

\(\Rightarrow R=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}\)

\(U_{AB}=1,5U_R\Leftrightarrow Z=1,5R\)

\(\Rightarrow\left(R+r\right)^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2=1,5^2.R^2\)

\(\Rightarrow R^2+2Rr+r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2=1,5^2.R\)

\(\Rightarrow R^2+2Rr+R^2=1,5^2.R\)

\(\Rightarrow r=0,125R\)

Hệ số công suất: \(\cos\varphi=\frac{R+r}{Z}=\frac{1,125R}{Z}=1,125.\frac{1}{1,5}=0,75\)

Chọn D

 

Bình luận (0)
Vu do
15 tháng 12 2015 lúc 23:42

Em cảm ơn thầy rất nhiều........

 

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
16 tháng 12 2015 lúc 16:22
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN