Lớp Bò sát - Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Võ Thanh Hà

Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng.

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 26 tháng 1 2017 lúc 16:40

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng:

- Da khô, có vảy sừng bao bọc →→ giảm sự thoát hơi nước - Cổ dài →→ phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng - Mắt có mi cử động, có nước mắt →→ bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô - Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu →→ bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ. - Thân, đuôi dài →→ động lực chính của sự di chuyển - Bàn chân có 5 ngón có vuốt →→ tham gia di chuyển trên cạn

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 26 tháng 1 2017 lúc 15:13
Bình luận (0)
bảo anh
bảo anh 24 tháng 4 2017 lúc 19:42

-Da khô có vảy sừng bao bọc ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể .

-Có cổ dài phát huy vai trò giác quan đầu tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.

-Mắt có mi cử động có n'c mắt bảo vệ mắt có n'c mắt để màng chất ko bị khô.

-Màng nhĩ nắm bên đầu để bảo vệ màng nhĩ vào hướng dao động âm thanh vào màng nhĩ.

-Thân dài đuôi rất dài động lực chính của sự di chuyển.

-Bàn chân tham gia di chuyển trên cạn

Bình luận (0)
vũ mai liên
vũ mai liên 23 tháng 1 2018 lúc 20:29

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:20

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN