Đại số lớp 8

Nguyễn Thị Thu Trang

hai người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 60 km với cùng một vận tốc và cùng một thời điểm xuất phát. Đi được 2/3 quãng đường thì người thứ nhất phải dừng lại 20 phút vì xe hỏng rồi đón xe buýt về A. Người thứ hai tiếp tục đi đến B chậm hơn người thứ nhất về A là 40 phút. Biết rằng xe buýt chạy nhanh hơn xe đạp 30 km/h. Hãy tính vận tốc của xe đạp<giải ra cho mk nha!!!>

Sammie
Sammie 19 tháng 3 2018 lúc 22:05

Gọi vận tốc xe đạp là x(km/h) (x>0)

Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB là: \(\dfrac{60}{x}\)(h)

\(\dfrac{2}{3}\) quãng đường dài là:\(\dfrac{2}{3}.60=40\)(km)

Thời gian người thứ nhất đi hết \(\dfrac{2}{3}\) quãng đường là:\(\dfrac{40}{x}\)(h)

Thời gian xe buýt đi hết \(\dfrac{2}{3}\) quãng đường là: \(\dfrac{40}{x+30}\)(h)

Đổi 20p=\(\dfrac{1}{3}\)h ; 40p=\(\dfrac{2}{3}\)h

Ta có phương trình:

\(\dfrac{60}{x}-\dfrac{2}{3}=\dfrac{40}{x}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{40}{x+30}\)

giải phường trình được x=10(thỏa mãn đk ẩn)

Vậy vận tốc xe đạp là 10km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Anh
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN