Câu hỏi của Kesbox Alex - Vật lý lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài thi số 3

18:50
Câu 1:


Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng hẹp, khi đó

 • phía sau nó là một vùng bóng đen và nửa tối.

 • phía sau nó là một vùng nửa tối

 • phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối

 • phía sau nó là một vùng bóng đen

Câu 2:


Ánh sáng nào dưới đây không phải là ánh sáng phản xạ? Khi ánh sáng được phát ra từ

 • Mặt Trăng

 • gương phẳng

 • mặt nước

 • Mặt Trời

Câu 3:


Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Góc phản xạ bằng góc tới

 • Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng

 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 4:


Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

 • Chỉ là chùm sáng phân kì

 • Chỉ là chùm sáng song song.

 • Chỉ là chùm sáng hội tụ

 • Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội

Câu 5:


Trường hợp nào dưới đây tạo thành chùm sáng hội tụ?

 • Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

 • Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

 • Các tia sáng cùng truyền theo một đường thẳng.

 • Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.

Câu 6:


Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:

 • Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

 • Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

 • Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

 • Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

Câu 7:


Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, những người đứng ở vị trí nào trên Trái Đất quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần?

 • Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.

 • Tất cả mọi người đều quan sát được

 • Chỉ những người đứng trong vùng sáng

 • Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối

Câu 8:


Khi nói về ảnh tạo bởi gương phẳng. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • ảnh có độ lớn bằng vật.

 • ảnh của vật là ảnh thật.

 • ảnh và vật luôn đối xứng với nhau qua gương phẳng.

 • ảnh của vật không thể hứng được trên màn

Câu 9:


Khi chiếu một tia SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc thì tia phản xạ sẽ quay một góc

Câu 10:


Hai gương phẳng vuông góc với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 8cm. Khoảng cách giữa hai ảnh trên bằng:

 • 14 cm

 • 10 cm

 • 6 cm

 • 8 cm

  Được cập nhật 14 tháng 10 2017 lúc 17:25 3 câu trả lời
  Loading...

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.