Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng, vật sáng

Vương Trường Giang

vì sao ta nhin thấy một vật ?

Vương Đặng Thanh Tâm
18 tháng 1 2017 lúc 14:30

vì có ánh sáng từ vật đi đén mắt ta

Bình luận (0)
Vù Cao Bằng
18 tháng 1 2017 lúc 15:31

Vì có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
18 tháng 1 2017 lúc 16:16

Ta nhìn thấy một vật vì có ánh sáng từ vật đến mắt ta .

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
18 tháng 1 2017 lúc 19:05

khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta

Bình luận (0)
Lê Vương Kim Anh
4 tháng 2 2017 lúc 20:55

ta nhìn thấy một vật vì có ánh sáng truyền vào mắt ta

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo Hân
5 tháng 2 2017 lúc 9:20

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu
2 tháng 4 2017 lúc 18:45

Vì có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta

Bình luận (0)
Phương Loan
20 tháng 8 2017 lúc 23:40

vì sao ta nhin thấy một vật ?

=> Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

Bình luận (0)
Ái Nữ
8 tháng 9 2017 lúc 19:38

-Ta nhìn thấy 1 vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta

-Ta nhìn thấy 1 vật khi vật đó hắt ánh sáng từ nguồn sáng truyền đến mắt ta

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN