Con lắc lò xo nằm ngang - năng lượng dao động điều hòa

Phạm Hoàng Phương

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy \(\pi^2 =10\). Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

A.6 Hz.

B.3 Hz. 

C.12 Hz.

D.1 Hz

Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 4 tháng 11 2015 lúc 21:43

Tần số dao động: \(f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{36}{0,1}}=3Hz\)

Trong dao động điều hòa, động năng và thế năng biến thiên với tần số gấp đôi tần số dao động.

\(\Rightarrow f'=2.3=6Hz\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN