BÀI 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Dat Tien Le

1.cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay đang có những thay đổi gì?Dẫn chứng cụ thể những thay đổi đó và giải thích nguyên nhân

2.Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thể hiện được những nét tích cực gì trong phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN