Pham Trong Bach

Hãy tính và so sánh:  2 7 : 3 4   v à   2 7 : 4 3

Cao Minh Tâm
4 tháng 7 2018 lúc 14:58

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

So sánh:

a) 2 và 7;        b) -2 và -7;        c) -4 và 2;

d) -6 và 0;        e) 4 và -2;        g) 0 và 3.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN