Con lắc lò xo nằm ngang - năng lượng dao động điều hòa

Nguyễn Ngọc Minh

Một con lắc lò xo có khối lượng m= 100g va lò xo có độ cứng k= 10N/m. Dao động với biên độ là 2cm. Trong mỗi chu kỳ, thời gian mà vật nặng cách vị trí cân bằng lớn hơn 1cm là bao nhiêu?

Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 17 tháng 10 2015 lúc 10:26

Chu kì: \(T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{0,1}{10}}=\frac{\pi}{5}s\)

Biểu diễn bằng véc tơ quay ta có: 

2 -2 1 -1 60°

Như vậy thời gian vật cách VTCB lớn hơn 1 cm là: \(\frac{4.60}{360}T=\frac{2}{3}.\frac{\pi}{5}=\frac{2\pi}{15}s\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN