Bài 33. Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Nhan Nhược Nhi

AI GIÚP MIK VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH BÀI THỰC HÀNH 33 LỚP 9 ĐK KO?

TUẦN SAU MIK CẦN GẤP GIÚP MIK VS!!!!

Gồm TÊN THÍ NGHIỆM, CÁCH THỰC HIỆN, HIỆN TƯỢNG, GIẢI THÍCH, PTHH

Nguyễn Tim Khái
12 tháng 1 2017 lúc 18:55

cái đó là tự bạn chứ ?

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN