Câu hỏi của Đức Anh Mai - Toán lớp 8

Hình Thang cân ABCD(AB//CD)có AB=10cm,CD=22cm,DB là phân giác của góc D

a) Tính chu vi hinh thang

b) Kẻ AH vuông góc CD,BK vuông góc CD.Chứng minh HD=KC

c) Tính chiều cao AH

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.