Hướng dẫn soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Bloom Winx

(3) Nhg đặc điểm về hình thức nghệ thuật của tục ngữ đc thể hiện như thế naò trong các câu trên? Tác dụng (hiệu quả) biểu hiện của chúng là j? (SGK / 12 sách Vnen)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN