Lớp Lưỡng cư - Bài 35. Ếch đồng

Trần Bảo Ngân

vẽ và ghi chú phần cấu tạo não của ếch

Nguyễn Mai Hiếu Ngọc
11 tháng 1 2017 lúc 19:24

Bạn xem ở bảng đặc điểm cấu tạo trong của ếch, hệ thần kinh, hình 36.5 SGK trang 118vui Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Havee_😘💗
21 tháng 1 2018 lúc 10:49

Lớp Lưỡng cư - Bài 35. Ếch đồng

Bình luận (0)
ngọc thảo
28 tháng 1 2018 lúc 21:29

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN