Bài 11. Độ cao của âm

ngyen thi ha linh

Giải thích tại sao dùng tay kéo mặt trống và buông tay ra thì trống phát ra âm thanh. Làm thế nào tạo ra các âm thanh khác nhau?

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh 10 tháng 1 2017 lúc 16:19

Vì khi kéo mặt trống rồi buông ra thì mặt trống dao động.Để tạo các âm thanh khác nhau, ta thay đổi vị trí kéo mặt trống

Bình luận (0)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 16 tháng 1 2017 lúc 17:00

Vì khi kéo mặt trống và buông tay ra thì mặt trống dao động. Dùng tay kéo mặt trống dài hơn hoặc ngắn hơn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN