Câu hỏi của Đức Minh - Tiếng anh lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đức Minh - Tiếng anh lớp 8

THÔNG BÁO VỀ VÒNG THI SỐ 2 - MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2016 - 2017

Vòng thi sẽ bắt đầu vào ngày 13/1/2017 đến ngày 16/1/2017 giữa 11 bạn học sinh, 5 bạn sẽ vào vòng tiếp theo.

Các điểm ngữ pháp cần ghi nhớ và ôn tập cho vòng 2 như sau :

+ Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Từ Và Động Từ.

+ Sự Hòa Hợp Về Thì.

+ Modal Verb / Modal Perfect.

+ Mệnh đề Trạng Ngữ.

+ Mệnh Đề Quan Hệ, Mệnh Đề Quan Hệ Rút Gọn.

+ Câu Điều Kiện.

+ Viết lại với Gerund & Infinitive.

+ Đảo Ngữ.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt, vòng 2 với thang điểm 30 ( 15 câu trắc nghiệm và 15 câu tự luận)

Happy New Year

_ Trịnh Đức Minh _

    23 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.