Câu hỏi của Đức Minh - Tiếng anh lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

THÔNG BÁO KẾT THÚC VÒNG 1 - KÌ THI TIẾNG ANH NĂM HỌC 2016 - 2017

Vậy là sau 4 ngày nhận và chấm đề thi Vòng 1 cho 46 bạn thí sinh tham gia dự thi, mình đã có kết quả như sau, các bạn sau sẽ có đủ tư cách để tham gia vòng 2 của cuộc thi :

 • 1. Lê Thị Linh Chi 18
 • 2. Phương An 17
 • 3. Hoàng Lê Bảo Ngọc 17
 • 4. ♪ ♀ ♡Băng♥Ciuღ ♂ ♫ 16
 • 5. Nhók Me 15
 • 6. Steffy Han 15
 • 7. Nguyễn Phương 15
 • 8. Truy kích 14
 • 9. Nguyễn Huy Thắng 14
 • 10. Học Giỏi Đẹp Trai 14
 • 11. Marilyna 14

Nhận xét về bài thi của các bạn : Nhìn chung các bạn làm bài tương đối tốt, nhiều bạn còn nhiều chỗ sai không đáng có trong bài nhưng mình vẫn châm chước cho các bạn và vẫn cho điểm vì mình nghĩ các bạn hiểu nhưng lại đánh máy nhầm, và không ai đúng hoàn toàn phần trắc nghiệm cũng như phần tự luận, nhưng chúng ta cũng nên biểu dương hai gương mặt xuất sắc đã làm gần đúng hoàn toàn phần trắc nghiệm và tự luận :

+ Lê Thi Linh Chi, với phần thi trắc nghiệm.

+ Phương An, với phần thi tự luận.

Đáp Án của đề thi Vòng 1 như sau :

 1. Trắc nghiệm:

1B 2A 3C 4A 5D 6A 7A 8A 9C 10D

B. Tự luận :

 1. What is the topic of the passage ? / What is the best title of the passage ? / What does the passage mainly discuss about ?
 2. I’m manage to lift that box.
 3. Tell me the reason why you are so sad.
 4. My father, who is fifty years old, is a doctor.
 5. After he had done his homework, he went to bed / After having done the homework, he went to bed.
 6. She promised to visit me the following day/ the next day.
 7. I’m accustomed to going to school early.
 8. If you had taken my advice in the first place, you wouldn’t be/feel sorry now.
 9. We can’t afford to buy that house.
 10. I haven’t visited that city for ten years.

Có nhiều bạn làm cách khác với đáp án và đúng với cấu trúc nên mình vẫn cho điểm tối đa.

Vòng thi thứ 2 sẽ khởi động vào ngày 13/1/2017 với sự tranh tài của 11 bạn xuất sắc vượt qua vòng 1, 5 bạn tiếp theo sẽ bước vào vòng chung kết.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt.

_Trịnh Đức Minh_

h o c 2 4 . v n

  18 câu trả lời
  Loading...

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.