Câu hỏi của Nguyễn Ngân - Toán lớp 9

1/x+1/(y+z)=1/3

1/y+1(z+x)=1/4

1/z+1/(x+y)=1/5

giải hệ phương trình ạ mọi người giải dùm em với ạ

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.