Chương II- Âm học

Lê Ngọc phương linh

Hãy quan sát một số chiếu loa thùng đang phát ra âm. Khi loa phát ra âm, bộ phận nào của loa dao động? hãy nêu cách để kiểm tra bộ phận dao động khi loa phát ra âm

giúp mình câu này với, cảm ơn nhiều nha!!!

Phạm Tiến
Phạm Tiến 14 tháng 1 2017 lúc 9:46

Khi phát ra âm thì màng loa dao động

Bình luận (1)
Vù Cao Bằng
Vù Cao Bằng 16 tháng 1 2017 lúc 16:51

Màng loa dao động.

Bình luận (0)
Huỳnh Đông Phương
Huỳnh Đông Phương 7 tháng 11 2017 lúc 16:37

cho mình hỏi sự khác nhau của hệ điều hành và Mario

Bình luận (2)
Trần Hương Thoan
Trần Hương Thoan 8 tháng 1 2017 lúc 7:40

Khi loa thùng đó phát ra âm, bộ phận của loa dao động của loa đó là:

+ Không khí trong loa.

+ Thành loa (mặt phản xạ âm).

Để kiểm tra bộ phận dao động khi loa đó phát ra âm là:

+ Đặt tay vào thành loa.

+ Đặt một vật lên mặt loa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN