Nguyễn Trần Thanh Bình

tại sao sán lá gan ko bài tiết 

Vân Anh
19 tháng 9 2015 lúc 20:47

vì nó chưa có hậu môn

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thanh Bình
20 tháng 9 2015 lúc 16:37

trả lời như k. kĩ hơn đi bn

 

Bình luận (0)
thảo nguyễn
11 tháng 12 2017 lúc 20:03

vì sán lá gan chưa có hậu môn

Bình luận (0)
ngọc thảo
18 tháng 12 2017 lúc 12:27

vì sán lá gan chưa có hậu môn

Bình luận (0)
Van Truong Nguyen
31 tháng 12 2017 lúc 22:44

Sán lá gan không bài tiết vì hệ bài tiết ở sán lá gan chưa phát triển ( không có hậu môn)

Bình luận (0)
monsta x
2 tháng 1 2018 lúc 20:52

vì sán lá gan chưa có hậu môn

Bình luận (0)
ngọc thảo
25 tháng 1 2018 lúc 21:24

vì sán lá gan chưa có hậu môn

Bình luận (0)
monsta x
2 tháng 2 2018 lúc 12:02

VÌ SÁN LÁ GAN CHƯA CÓ HẬU MÔN

Bình luận (0)
monsta x
6 tháng 2 2018 lúc 20:32

vì sán lá gan chưa cso hạu môn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Môi trường sống của loài sán lá gan ở trong ống tiêu hóa của loài trâu, bò, lợn,…là gì?

A. Môi trường nhiệt độ ôn hòa.

B. Môi trường cơ quan.

C. Môi trường sinh vật.

D. Môi trường cơ thể.

Kiều Đông Du

Cây tầm gửi sống trên cây bưởi, sán lá gan sống trong ống tiêu hoá của chó, mèo. Các sinh vật đó có loại môi trường sống là

A. Môi trường sinh vật

B. Môi trường đất

C. Môi trường nước

D. Môi trường trên cạn

Kiều Đông Du

Cây tầm gửi sống trên cây bưởi, sán lá gan sống trong ống tiêu hoá của chó, mèo. Các sinh vật đó có loại môi trường sống là

A. môi trường nước.

B. môi trường trên cạn.

C. môi trường đất.

D. môi trường sinh vật.

Kiều Đông Du

Cho các ví dụ sau:

(1)               Sán lá gan sống trong gan bò.

(2)               Ong hút mật hoa.

(3)               Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm.

(4)               Trùng roi sống trong ruột mối.

Những ví dụ phn ánh mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là

A. (2), (3)

B. (1), (4)

C. (2), (4)

D. (l),(3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN