Bài 10. Nguồn âm

Đinh Khánh Linh

khi nào thước giao động nhanh hơn? Chậm hơn? Am thanh phát ra trong các trường hợp đó có gì khác nhau ko? Hãy mô tả tiếng âm thanh đó khi phát ra

Vũ Linh Ta
7 tháng 1 2017 lúc 18:53

khi âm phát ra to hơn chậm hơn khi âm phát ra bé hơn

âm thanh phát ra trong các trương hợp trên khác nhau có độ to khác nhau

còn mô tả thì chịu

Bình luận (0)
Ngô Tấn Đạt
7 tháng 1 2017 lúc 20:47

Khi âm phát ra to hơn chậm hơn khi âm phát ra bé hơn

âm thanh phát ra trong các trường hợp trên khác nhau có đôj to khác nhau còn mô tả thì chịu

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (2)
Vù Cao Bằng
16 tháng 1 2017 lúc 16:46

Nhanh hơn: khi thước ngắn, có tần số dao động lớn. Khi đó âm phát ra cao(bổng).

Chậm hơn: khi thước dài, có tần số dao động nhỏ. Khi đó âm phát ra thấp(trầm).

Bình luận (0)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
6 tháng 1 2018 lúc 8:47

- Khi âm phát ra to hơn hoặc âm phát ra bé hơn.

- Có độ to khác nhau.

- Nếu biên độ dao động của nguồn âm càng to thì tần số dao động của nguồn âm càng to.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN