Bài 1: Este

Trang Le

giúp mình với

X(c, h,o) là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, mạch thẳng, Y là một ancol no, đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 11,648 lít O2 thu được 8,96 lít co2, và 8,64 gam nước. Mặt khác đun nóng 25,6 gam hỗn hợp E cần dùng 160g dung dịch naoh5%. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức duy nhất và phần hơi có khối lượng m gam .Ngưng tụ phần hơi thấy khối luojng giảm 153,8 và thu được một ancol duy nhất. Giá trị của m là:


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN